Lamorin uuden sukupolven venäläinen pelastusalus

Vuoden 2008 loppupuolella Venäjän federaation meri- ja jokivirasto ilmoitti suuresta Venäjän valtion meripelastuspalvelun (Gosmorspassluzhba) ikääntyville monitoimisille pelastusaluksille tehtävästä uudistuksesta. Kunnianhimoisen projektin toimitusajaksi määritettiin 2010–2015. Tähän sisältyi 50 uuden aluksen, isoveneen ja jäänmurtajan hankinta. Tarjouskilpailuun osallistui 14 venäläistä ja yksi saksalainen laivanrakennustelakka.

Aloite ja visio koko Venäjän monipuolisten pelastusalusten uudistamisesta olivat lähtöisin Vladimir Karevilta, Venäjän valtion meripelastuspalvelujen edelliseltä johtajalta. 23. marraskuuta ensimmäinen alus toimitettiin Nevsky Shipbuilding-Shiprepair -yhtiön toimesta Schlisselburgissa Neva-joella lähellä Pietaria, Venäjällä. Uusi monikäyttöinen alus, Salvager Karev, nimettiin tarkoituksenmukaisesti edellisen johtajan mukaan, jolla oli ennakkonäkemys ja pyrkimys nähdä uuden nykyaikaisen kaluston tarve ja kiireellisyys yleisön ja ympäristön suojelemisessa.

Salvager Karev (projektinimi MPSV07), on nykyaikainen, avomerikelpoinen monitoiminen 4 MWt diesel-sähköinen pelastusalus, jonka korkea jääluokitus on suunniteltu operaatioihin Mustamerellä, Asovan merellä ja Kaspianmerellä. Aluksessa on Lamorin OSR-laitteet. Lamor voitti kirkkaasti tarjouskilpailun OSR-laitteista edistyksellisen OSR-teknologiansa ansiosta.

“Olemme toimittaneet laajan ja monipuolisen valikoiman Lamorin laitteita, joihin kuuluu mm. kaksi alukseen asennettua Lamorin sivukeräintä, teleskooppiset nostokurjet, Lamorin ylivuotokeräimet, Lamorin FOB- ja HDB-puomit, hydraulivoimayksiköt (Lamor LPP80), öljynsiirtopumput (GTA50), kompensaattorit painejohdoissa pumpun ja aluksen öljynsiirtoputkiston välillä jne.”, sanoo Nikolai Kildishov, Vice-President, Lamor Russia & CIS.

Kunnianhimoiseen venäläiseen ohjelmaan kuuluu 50 uutta alusta sekä Lamorin suunnitelmat tarjota laaja laite-portfolionsa öljyvuotojen puhdistus- ja keräysratkaisuihin. “Laatu täyttää kyseisten suurten projektien vaatimukset. Vieläkin merkittävämpää on, että meillä on tietämys, asiantuntemus ja edistyneet öljyntorjuntaratkaisut sekä joustavat palvelut, joilla voimme palvella parhaiten Venäjän valtion meripelastuspalvelua. Lisäksi pystymme toimittamaan vireillä olevia neuvotteluja,” sanoo Juri Tubashov, Export Director, Lamor Russia & CIS.