Qatarin öljyntorjunnan hätävalmiuspalvelu

Qatarin valtiossa päävastuu öljyntorjunnasta on Qatar Petroleum (QP) -yhtiön öljyntorjunta- ja pelastusosastolla (OS&ERD). Osasto vastaa öljyvuotojen torjunnasta koko valtion alueella; sen toimialaan kuuluvat mm. öljyntorjuntavalmiuden ylläpitäminen sekä öljyntorjunta- ja öljynkeräystoiminnan suorittaminen QP:n alaisuudessa sekä Qatarin valtion sille osoittamilla vastuualueilla.

Dohan satamassa vastuu öljyvuotojen torjunta- ja puhdistustoimista on kuitenkin Dohan sataman hallintayhtiöllä; OS&ERD valvoo toimintaa ja tarjoaa tukea tarvittaessa.

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana Qatar Petroleum julkaisi tarjouspyynnön koskien öljyntorjunnan henkilöstöä ja palveluja (mm. valvonta ja hallinta). Tarjouspyynnössä edellytettiin, että valittu toimittaja ottaa hoitaakseen OS&ERD:n koko öljynkeräyslaitteiston käytön ja huollon. Lamor ja sen paikallinen yhteistyökumppani IECO Petroleum Services voittivat lopulta kolmivuotisen sopimuksen.

Sopimuksen nojalla Lamor on toimittanut johtajia, valvojia, öljynkeräyksen asiantuntijoita ja työntekijöitä sekä huoltohenkilöitä, jotka työskentelevät yhdessä OS&ERD:n henkilöstön kanssa. Öljyvuodon sattuessa Lamorin henkilöstö osallistuu OS&ERD:n henkilöstön rinnalla torjuntatoimiin.

OS&ERD on vastuussa kaikesta avomeren öljynkeräys- ja puhdistustyöstä, myös Halul-saarella ja North Field -öljykentällä sijaitsevien QP:n porauslauttojen osalta. Avomeren kohteiden valvonnan lisäksi OS&ERD on vastuussa öljyvahinkojen torjunnasta ja puhdistamisesta myös maissa seuraavissa kohteissa: Dukhanin toiminta-alue, Ras Laffanin teollisuskaupunki, Mesaieedin teollisuuskaupunki, QP:n jalostamo, ja mikä tahansa ranta-alue, johon mahdollinen öljyvuoto vaikuttaa.

Teksti: Geraint Richards