Ratkaisut

Lamorin öljyntorjuntalaitteet

Lamor tarjoaa yksittäisiä öljyntorjuntalaitteita kuten keräimiä, puomeja ja pumppuja. Yhtiö tarjoaa asiakkaille kuitenkin portfolionsa osana mahdollisuutta hankkia täysin yhteensopiva ja tehokas öljyntorjuntajärjestelmä, joka täydentää nykyisiä laitteita ja toimii niiden kanssa saumattomasti.

Suositellut esimerkkiratkaisut sisältävät sarjan tuotteita, jotka on testattu ja sertifioitu ja joita suositellaan käytettäväksi yhdessä tehokkaimman ja kustannustehokkaimman öljynkeräyksen toteuttamiseksi. Laitetoimituksiin kuuluu käyttöönotto, joka sisältää laajan koulutuksen öljyntorjuntalaitteiden hyödyntämisestä ja käytöstä.

Lamor tarjoaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) öljyntorjunta-koulutustasot 1–3. Tämä koulutus on täysin akkreditoitu Ison-Britannian Nautical Instituten toimesta MCA:n (Maritime and Coastguard Agency) standardien ja kauppa- ja teollisuusministeriön (Department of Trade and Industry) avomeriteollisuuden öljyntorjuntapalvelukoulutusohjeiden mukaisesti.

Lamor on ollut tunnustettu ja hyväksytty kansainvälisen koulutuksen tarjoaja vuodesta 2004, ja Lamorin hätävalmiustiimi (LRT – Lamor Response Team) on puuttunut lukuisiin öljyvuotoihin ympäri maailmaa kaikenlaisissa ympäristöissä: arktisissa oloissa, aavikolla, viidakossa, avomerellä, joilla jne.

Murderdrome was developed by infurious which is a comics company, creating digital content https://trackingapps.org exclusively for the iphone and ipod touch.