Kunnossapito ja huolto

Lamor jatkaa toimitettujen laitteidensa tarkastamista ja huoltamista varmistaakseen valmiuden öljyntorjuntatoimenpiteisiin. Vuonna 2011 Lamor Corporation lanseerasi kokonaisvastuullisen huolto-ohjelman myynnin jälkeisiä palveluita varten. Huolto-ohjelma tarjoaa asiakkaille seuraavaa:

  • Suunnitellut ehkäisevät huoltotoimenpiteet jokaiselle Lamorin toimittamalle tuotteelle
  • Kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen työaikataulu
  • Yksilöllinen sarjanumero jokaiselle Lamorin toimittamalle tuotteelle
  • Verkkopohjaiset työtilaukset
  • Yksinkertaiset tietomerkinnät
  • Konerekisteri
  • Varaosarekisteri
  • Odottamattoman laitevian vikailmoitus
  • Erilliset asiakaskansiot, joissa ainoastaan asiakas voi käyttää tiettyä laitetta

Lamor jatkaa investoimista tutkimukseen ja kehitykseen ja pyrkii olemaan öljyntorjunta- ja keräämisalan eturintamassa. Lisäksi yhtiö pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parhaat ratkaisut, joiden avulla ehkäistä, imeyttää ja kerätä öljyä vuoto-onnettomuuksissa.

Der bitte um ein angebot sind ja in jetzt klicken der regel schon e-mails vorausgegangen, vielleicht auch das eine oder andere telefonat oder sogar ein persnliches treffen.