Laatu ja ympäristö

Lamor on aina pitänyt asiakastyytyväisyyttä eräänä tärkeimmistä näkökohdista yhtiön toimintojen kehittämisessä. Sisäisiä laadunvalvontastandardeja päivitetään ja kehitetään jatkuvasti asiakkaan odotusten ylittämiseksi.

Prosessi hallintajärjestelmämme sertifioimiseksi ISO 9001:2000 -standardin mukaiseksi Bureau Veritasin kautta lähti liikkeelle sisäisestä tarpeesta määrittää yhtiön omat prosessit ja tehdä niistä entistä tehokkaampia asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi kustannustehokkaalla ja luotettavalla tavalla.

ISO 9001:2000 -standardi on viitekehys, jolla organisaation prosesseja hallitaan systemaattisesti ja varmistetaan tuotteiden valmistuksen ja toimituksen kestävän kehityksen mukaisuus ja vastuullisuus. Lamorin aloittaman prosessin sertifioinnin etuna oli, että yhtiön olemassa oleva sisäinen laadunhallintajärjestelmä perustui ISO-standardin vaatimuksiin. Sertifiointiprosessi käsitti siis suureksi osaksi Lamorilla jo käytössä olevien menettelytapojen dokumentointia.

Vastuu ympäristöstä kuuluu luonnollisena osana Lamor Corporation Ab:n toimintaan. Otamme ympäristön huomioon kaikissa toiminnoissamme edistämällä kestävän kehityksen periaatteita.

Jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa huomioimme ympäristövaatimukset ja kierrätyksen. Ympäristötekijät ovat vahvasti esillä myös alihankkijoidemme kanssa, jotta ympäristövaikutukset voidaan huomioida kaikissa suunnittelun ja tuotannon vaiheissa.

Ympäristöpolitiikkamme kuuluu myös, että valistamiemme laitteiden on kestettävä pitkää käyttöä. Pyrimme myös käyttämään helposti kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Tulevaisuuden tavoitteemme on kehittää uusia, vielä nykyistä ympäristöystävällisempiä laitteita.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakkaidemme työympäristöä sekä työturvallisuutta merkittävästi ja vähentämään ympäristökuormitusta. Ekotehokkuus ja jatkuva kehitys ovat periaatteenamme valitessamme raaka-aineita ja suunnitellessamme tuotteidemme rakennetta.Useimmissa tapauksissa ympäristöystävällinen tuotantoprosessi on myös taloudellinen, tarkka, tehokas ja turvallinen. Kestävän kehityksen päämääränä on luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin turvaaminen ja säilyttäminen nykyisille sekä tuleville sukupolville. Tällaisia prosesseja haluamme kehittää ja käyttää.