Tuotteen avattavasta

Lamor Side Collector (LSC) – sivukeräin

Sivukeräin (LSC) on aluksen kylkeen kiinnitettävä keräinjärjestelmä hinaajille ja työveneille ja suuremmillekin aluksille. Aluksen toisella tai molemmilla kyljillä olevan keräyslaitteen lisäksi LSC-järjestelmään kuuluvat automaattiset tai manuaaliset ”jibit” sekä viiksipuomit.
LSC-järjestelmä perustuu toimivaksi todettuun harjatekniikkaan, joka mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen öljynkeräyksen rantavesissä ja avomerellä. LSC toimii tehokkaimmin, kun aluksen nopeus on alle 4 solmua.
Harjahihnajärjestelmä on LSC-laitteeseen suunniteltu uuden sukupolven kaksitoiminen keräinyksikkö. Harjahihnaa voi pyörittää molempiin suuntiin kaikentyyppisten öljyjen keräämiseksi kaksisuuntaisen harjapuhdistimen ansiosta. Yksikössä on säädettävä takalevy virtaaman säätelemiseksi sen mukaan, kerätäänkö kevyttä, keskiraskasta vai raskasta öljyä, mikä parantaa öljynerotuskykyä.
Harjaketjujen määrä LSC-yksikössä valitaan aluksen koon ja halutun kapasiteetin mukaan.
Öljyn kerääminen voidaan aloittaa muutaman minuutin kuluessa siitä, kun alus saapuu tapahtuma-alueelle, ja järjestelmää käyttämään tarvitaan vain muutama henkilö.
Järjestelmä räätälöidään yksityiskohtaisesti erikseen jokaiselle alukselle tehokkuuden, toiminnan ja turvallisuuden maksimoimiseksi, ottaen huomioon aluksen yksityiskohdat, haluttu kapasiteetti ja muut tekijät.
LSC-järjestelmä voidaan asentaa erityyppisiin ja -kokoisiin aluksiin, jotka voivat tämän jälkeen toimia itsenäisinä öljynkeräysyksikköinä. Järjestelmä voidaan asentaa sekä rakennusvaiheessa että olemassa oleviin aluksiin. Tässä esitetyt tekniset tiedot koskevat alusta, johon järjestelmä on asennettu vain toiselle sivulle.

 

Tekniset tiedot

(Tuotekoodi # 01C02)

LSC 3C 5C
Pituus, mm 1700/2370 3000–3500
Leveys, mm 930/880 n. 1400
Korkeus, mm 1590 / 2155 2800–3500
Paino, kg 365/550 1000
Sertifi oitu kapasiteetti, m³/h 152* 255*
Vapaan veden kertymä <5% <5%
Keräysnopeus 1–4 solmua 1–4 solmua
Hydraulivirtaus (vain keräin), l/min 20–40 20–40
Hydraulipaine, bar 210 210
Tehontarve, kW 10 10

*Kapasiteetti riippuu pumpun valinnasta

Esimerkki varustuksesta

 • LSC
 • runko
 • vinssi
 • GTA-pumppu
 • hydrauliikkaletkut
 • öljynsiirtoletkut
 • nostovarsi (käsikäyttöinen/ automaattinen)
 • pyyhkäisypuomi (vaahtotäytteinen/ ilmatäytteinen)
 • pyyhkäisypuomin kelaaja
 • Lamor-voimanlähde (riippuen LSC:sta/ pumpusta)
 • alusta
 • (puhallin)
 • tarvikkeet

Esimerkkiratkaisu